WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Młodzi naukowcy i pracownicy transferu technologii już niebawem będą uczyć się zasad komercjalizacji wyników badań od największych, światowych liderów innowacji. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi, zdolni naukowcy mają szansę nie tylko na rozwój i realizację własnych innowacyjnych projektów, ale przede wszystkim na wniesienie nowej jakości do polskiej nauki. Inspirują i, w oparciu o zdobyte w najlepszych światowych uczelniach doświadczenia, pokazują innym jak można skutecznie łączyć świat nauki i biznesu.
Dnia 21.01.2013 50 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr.2 z Mińska Mazowieckiego, 2 klasy (1f i 1g) odwiedziła Wydział Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach.
Podczas spotkania uczniowie uzyskali odpowiedź na pytanie: Czy fizyka jest potrzebna/ciekawa?
Zapraszamy do udziału w 6 Europejskiej Konferencji EUROBORON6, która odbędzie się w terminie 8-13 września 2013 roku w Pałacu w Radziejowicach. Patronat nad konferencją objęli ektor Politechniki Warszawskiej i Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie dziedziny chemii boru. Jednym z założeń konferencji jest umożliwienie uczestnictwa znacznej liczby młodych badaczy, czemu ma sprzyjać maksymalne obniżenie kosztów dla doktorantów. Szczegółowe informacje umieszczono na stronie konferencji: http://euroboron6.pl.
Wydział Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Grzyba pt. „Synteza wybranych połączeń hybrydowych porfiryny”.
Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Ostrowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Wołowiec, Prof. dr hab. Andrzej Rykowski
Obrona odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w poniedziałek 28 stycznia br. o godz. 13:00.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.