WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocje uczenia sie przez całe życie wśród młodzieży, przedstawiony np. za pomocą grafiki, filmiku, animacji, komiksu, zdjęcia, teledysku, spotu radiowego, strony internetowej, aplikacji, wlepek, gadżetów, itp. Forma wyrazu jest dowolna. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów uczelni wyższych wszystkich kierunków studiów. Udział w konkursie jest bezpłatny, a każdy z jego uczestników może zgłosić dowolna ilość prac.

I Konkurs na granty naukowe (badawcze) ogłoszony przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych - prof nzw dr hab. Wiesławę Barszczewską został rozstrzygnięty.

Wydziałowa Komisja ds. Nauki przyznała granty wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy aplikowali. Szczegóły dostępne są u kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Ścisłych.
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w cyklu 12 Infoseminariów poświęconych zagadnieniu innowacyjności.
Każde seminarium trwać będzie około 3h i prowadzone będzie w formie zajęć praktyczno-warsztatowych przez trenerów majacych bogate doświadczenie w obszarze innowacji.
Uczestnicy otrzymają materiały promocyjno-szkoleniowe (papierowe i elektroniczne na pamięci USB) oraz poczęstunek.
Harmonogram seminariów.
Więcej informacji: http://www.msodi.mazovia.pl/wydarzenia
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesława Barszczewska, profesor nadzwyczajny ogłasza

I KONKURS

na granty naukowe (badawcze)

dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych.
Wnioski według załączonego wzoru, wraz z załącznikami można składać do dnia 5 listopada 2012 r. w Dziekanacie WNŚ
Decyzję o przyznaniu środków finansowych ogłosi Wydziałowa Komisja ds. Nauki do dnia 30 listopada 2012 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz z Regulaminem Konkursu.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.