WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Firma Eurobusiness-Haller, ogłasza siódmą edycję corocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców. Konkurs jest non-profit.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli listopadzie 2013r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w lutym 2014 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesława Barszczewska, profesor nadzwyczajny ogłasza

KONKURS

na granty naukowe (badawcze) dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych.

Wnioski według załączonego wzoru, wraz z załącznikami można składać do dnia 30 maja 2013 r. w Dziekanacie WNŚ
Decyzję o przyznaniu środków finansowych ogłosi Wydziałowa Komisja ds. Nauki do dnia 10 czerwca 2013 r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia oraz z Regulaminem Konkursu.

P1050144_resize
Po raz ... kolejny, n-ty, co prawda liczba n nie dąży do nieskończoności ale staje się już 2 cyfrową liczbą zapisaną w systemie dziesiętnym, gościliśmy w naszym Instytucie Matematyki i Fizyki następne dwie klasy. Młodzież z Gimnazjum z Paprotni, a dokładniej klasy Ia i Ib.
Nasza absolwentka Matematyki Pani mgr Agnieszka Korniluk razem ze swoimi klasami uczestniczyła w pokazach z Fizyki w ramach Oferty Edukacyjnej WNŚ dla Szkół (oferta dostępna na naszej stronie www).
X_igk2013_04_resize
W dniach 5-7 kwietnia 2013 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych. Była to X jubileuszowa edycja. Miłośnicy gier rok rocznie przyjeżdżają do Siedlec na imprezę organizowaną przez Koło Naukowe Informatyków „Genbit”. Konferencję otworzył komitet sterujący IGK 2013 w składzie: Rafał Muszyński, Joanna Dańko, Magdalena Maciąg. Uczestnicy zostali przywitani przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych prof. nzw. dr hab. Wiesławę Barszczewską, Prodziekana ds. promocji i rozwoju dr Mirosława Szabana, Prodziekan ds. studenckich dr Agnieszkę Gil-Świderską oraz zastępcę Dyrektora Instytutu Informatyki dr Mirosława Barańskiego.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.