WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Namiętnie grywasz w gry komputerowe? Zdarza Ci się mylić rzeczywistość realną z wirtualną? Jesteś nie tylko graczem, ale także kreatorem? Jeśli w świecie algorytmów poruszasz się jak wytrwany znawca , język programowania powoli wypiera język ojczysty, a dodatkowo wiesz czym różni się C++ od PHP...
Podejmij wyzwanie i zagraj o 5 tysięcy złotych!
Szanowni Studenci!
Uprzejmie informuję, iż w związku z organizacją Drzwi Otwartych UPH w dniu 7 marca br., Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych wydała Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w tym dniu w godzinach od 10.00 do 15.00.
W dniach 2-5 kwietnia 2013 roku, w Moskwie odbędzie się XVI Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES". Udział instytucji naukowych w tym salonie jest dofinansowany z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad ekspozycją polskiej nauki objął Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Prof. Leszek Rafalski. Kolejny patronat nad naszą ekspozycja objęła Fundacja Kobiety Nauki.

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2013”. Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.