WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ścisłych zapraszają na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH W INSTYTUCIE CHEMII ORAZ W INSTYTUCIE MATEMATYKI I FIZYKI, która odbędzie się w dniu 12 października 2012 roku o godz. 10:00, w Auli 3 Instytutu Informatyki.

 

 

Plan uroczystości:

 1. Polonez Ogińskich - wejście władz wydziału

 2. Hymn Państwowy

 3. Powitanie władz wydziału i gości przez dyrektorów instytutów,

 4. Wystąpienie inauguracyjne dyrektora Instytutu Chemii / Instytutu Matematyki i Fizyki

 5. Immatrykulacja studentów:

- przyrzeczenie studenckie

- wręczenie studentom I roku pamiątkowego wydania treści ślubowania sygnowanej i wręczanej przez Panią Dziekan

 1. Wystąpienie studentów III roku Chemii i Matematyki

 2. Wystąpienie Pani Dziekan

 3. Gaudeamus

 4. Polonez Ogińskich - wyjście władz wydziału

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ścisłych zapraszają na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE NAUK ŚCISŁYCH W INSTYTUCIE INFORMATYKI, która odbędzie się w dniu 10 października 2012 roku o godz. 15:00, w Auli 3 Instytutu Informatyki.

 

Plan uroczystości:

 1. Polonez Ogińskich - wejście władz wydziału

 2. Hymn Państwowy

 3. Powitanie władz wydziału i gości przez dyrektora instytutu

 4. Wystąpienie inauguracyjne dyrektora Instytutu Informatyki

 5. Immatrykulacja studentów:

- przyrzeczenie studenckie

- wręczenie studentom I roku pamiątkowego wydania treści ślubowania sygnowanej i wręczanej przez Panią Dziekan

 1. Wystąpienie studentki IV roku Informatyki

 2. Wystąpienie Pani Dziekan

 3. Gaudeamus

 4. Polonez Ogińskich - wyjście władz wydziału

Dziekan i Rada Wydziału Nauk Ścisłych zawiadamiają, że:

dnia 10 października 2012r. o godz. 12.00
w sali wykładowej im. doc. dr Aliny Suszko-Purzyckiej przy ul. 3 Maja 54


odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Waldemara Wysockiego pt. „Badania strukturalne łańcuchowych i skondensowanych pochodnych 2-aminoimidazoliny o działaniu przeciwbólowym”.

Zobacz zawiadomienie w PDF

Święto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach został zwieńczone bardzo ważnym, dla społeczności Wydziału Nauk Ścisłych, wydarzeniem. W środę, 16 maja br. o godzinie 14:00 odbyło się uroczyste nadanie sali 303, imienia Pana Prof. dr. hab. Lesława Szczerby. Gościem honorowym była małżonka Pana Profesora – Pani Bożenna Szczerba. Ponadto w uroczystości udział wzięły obecne i przyszłe Władze Uczelni między innymi: JM Rektor - prof. dr hab. Antoni Jówko, prof. nzw dr hab. Tamara Zacharuk, prof. nzw dr hab. Barbara Gąsiorowska, prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, prof. nzw dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, dr Ireneusz Chrząścik a także inne znamienite osobistości.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.