WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Wpływ Słońca na linie energetyczne - schemat

Ostatnio zrobiło się dosyć głośno o naszych badaniach prowadzonych od kwietnia 2017r. w Instytucie Matematyki w ramach projektu SONATA BIS 6 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt o nr. 2016/22/E/HS5/00406 nosi tytuł Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w aspekcie pogody kosmicznej. Kierownik grantu, dr hab. Agnieszka Gil-Świderska we wtorek, 16 czerwca 2020r. była gościem redaktora Łukasza Badowskiego w audycji Z innej planety nadawanej w każdy wtorek w Radiu dla Ciebie.

O ostatnich wynikach naszych badań opublikowanych w czasopiśmie ENERGIES w branżowym portalu Space24 oraz portalu czasopisma Urania.

Trzon zespołu projektowego stanowią dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, dr Renata Modzelewska-Łagodzin oraz dr Anna Wawrzyńczak-Szaban (na zdjęciu). Do współpracy włączają (lub włączali) się również badacze nie tylko z naszego Uniwersytetu: dr Paweł Szmitkowski, dr Agnieszka Siłuszyk, dr Marek Siłuszyk, dr Szczepan Moskwa (AGH), dr Sylwia Zakrzewska, dr hab. Anna Wawrzaszek (CBK PAN), dr Mariusz Pożoga (CBK PAN), mgr inż. Łukasz Tomasik (CBK PAN), mgr Paweł Świderski, mgr Monika Berendt-Marchel, student Sebastian Domijański.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych
 

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.