Granty obecnie realizowane w Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


  • Projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych – MINIATURA1
Numer projektu: 2017/01/X/ST9/01023
Temat: Analiza heliosferycznej modulacji promieniowania kosmicznego w cyklu 24 w oparciu o dane misji PAMELA
Kierownik: dr Renata Modzelewska-Łagodzin
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2017-11 do 2018-11
Wartość: 49 634 PLN

  • Projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych - Sonata Bis 6
Numer projektu: DEC-2016/22/E/HS5/00406
Temat: Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w aspekcie pogody kosmicznej
Kierownik: Dr Agnieszka Gil-Świderska
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2017-04-20 do 2020-04-19
Wartość: 741 160,00 zł

  • Projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych - Sonata 4
Numer projektu: DEC-2012/07/D/ST6/02488
Temat: Algorytmy dokładne i przybliżone symulacji stochastycznej wielowymiarowej
Kierownik: Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2013-08-01 do 2018-06-08
Strona projektu: http://annaw.ii.uph.edu.pl/Sonata4.html
Wartość: 355 131,00 zł


Granty zrealizowane w Wydziale Nauk Ścisłych


Zakończone w 2015 roku


  • Projekt badawczy NCN z zakresu badań podstawowych - OPUS
Numer projektu: 2011/01/B/ST6/01477
Temat: Inteligentny hybrydowy system planowania i kompozycji usług sieciowych
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Penczek
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2011-12-27 do 2015-04-26
Strona projektu: http://planics.uph.edu.pl
Wartość: 474 880,00 zł

Zakończone w 2013 roku


  • Projekt badawczy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Numer projektu: WND-POIG.01.03.01-14-136/09/03
Temat: Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych
Kierownik: Dr hab. Robert Marian Kawęcki
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2010-04-01 do 2013-10-31
Wartość: 552 331 ,00 zł
  • Projekt badawczy: Projekt badawczy NCN, habilitacyjny
Numer projektu: N N 405 092340
Temat: P Synteza nowych analogów sildenafilu pochodnych układu pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazyny jako inhibitorów fosfodiesterazy PDE5 i tyrozynazy, także o działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybicznym
Kierownik: Dr Mariusz Józef Mojzych
Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 2011-06-14 do 2013-06-13
14/06/2011; 13/06/2013
Wartość: 180 000,00 zł

Zakończone przed 2013 rokiem


Brak danych.