WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza studentów wszystkich szkół wyższych z Białegostoku, Ełku, Łomży, Siedlec i Suwałk do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Piosenki Rosyjskiej w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku.
Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Nauk Ścisłych do udziału w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Studenckich ("Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”), które odbędzie się na terenie akademickiego miasteczka Kortowo w Olsztynie w dniach 21-22 maja 2013.
Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w corocznym konkursie francuskiej Fundacji Del Duca na projekt w zakresie Chemistry and physics of Earth dynamics.

Wnioski można składać do 23 stycznia 2013 r. MNiSW nie pośredniczy w procedurze naboru. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.