WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Od dnia 18.02.2013 Dziekanat WNŚ przyjmuje studentów w godzinach:

Poniedziałek: 9.00-15.00 (Przerwa 10.00-10.30)
Wtorek, Środa, Czwartek: 10.00-14.00
Piątek - dzień wewnętrzny
Sobota - 8.00-13.00 (dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych, tylko podczas trwania zjazdów)
UWAGA!
STUDENCI, KTÓRZY OTRZYMUJĄ STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 PROSZENI SĄ O PILNE ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU WNŚ W CELU ODEBRANIA DECYZJI.

 

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że 9. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum organizowany przez Oddział Poznański pod tytułem

BEZPIECZNY ŚWIAT
ZROZUMIENIE • ZAUFANIE • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
***
EINE SICHERE WELT
VERSTEHEN • VERTRAUEN • VERANTWORTEN
***
A SECURE WORLD
UNDERSTANDING • TRUST • RESPONSIBILITY

odbędzie się w Poznaniu w dniach 4-7 lipca 2013 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Kongres poświęcony będzie szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, które stało się w ostatnich latach w skali całego świata bardzo ważne i aktualne. Tematykę tę przedstawią w różnym ujęciu wybitni prelegenci ze świata nauki. Tradycyjnie, obok referatów plenarnych i sesji, odbędzie się także Sesja Młodych Badaczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji w pliku: KONGRES SHP BEZPIECZNY ŚWIAT

Fabrykowanie i fałszowanie wyników badań oraz plagiatowanie rażąco naruszają podstawowe zasady uprawiania nauki - to jedno z głównych przesłań Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, który w grudniu uchwaliło
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.
Pełny artykuł znajduje się w aktualnościach MNiSW, warto również zapoznać się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.