barszczewska

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Wiesława Barszczewska, profesor uczelni - dziekan


Instytut Matematyki
dr hab. Lidia Obojska, profesor uczelni - dyrektor instytutu


Instytut Informatyki
prof dr. hab. Andrzej Barczak - dyrektor instytutu


Instytut Nauk Chemicznych
dr hab. Danuta Branowska, profesor uczelni - dyrektor instytutu


Instytut Nauk Biologicznych
dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni - dyrektor instytutu