WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Zdjęcie grupowe uczestników
W dniu 4.12.2019 r. uczniowie z klas IV – VIII ze szkoły podstawowej w Grygrowie przyjechali na zajęcia, które odbyły się na naszym Wydziale.  Spotkanie na Uniwersytecie było jednym z elementów realizowanym w ramach projektu „Naukowa przygoda II”. Projekt prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek. Koordynatorem projektu jest absolwentka naszego Wydziału na kierunku matematyka – Pani Julia Zawadzka. Zajęcia warsztatowe poprowadziły doświadczone w pracy z młodzieżą dr Renata Modzelewska-Łagodzin oraz dr Ewa Szczepanik. Uczniowie poznali tajemnicę systemu dwójkowego, kodowania liczb oraz wykonywania obliczeń w systemie binarnym.
Uniwersytet Warszawski poszukuje doktoranta - magistra chemii, fizyki lub materiałoznawstwa do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant OPUS 16). Szczegóły oferty.
Wernisaż wystawy fotografii Bartosza Wołoszko

Co innego może budzić większy strach od niewidzialnej siły, która zabija powoli i w męczarniach?
Akademicka Galeria Fotografii serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Bartosza Wołoszko zatytułowanej „Narodziny Strachu. Czarnobyl”. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 23 listopada 2019r. o godzinie 18:00 w AGF (budynek Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51). Samą wystawę można oglądać od 22.11.2019 r. do 30.01.2020r., w godzinach 8:00 – 18:00 na parterze i pierwszym piętrze AGF. Wstęp bezpłatny.

Legia akademickaW roku akademickim 2019/2020 UPH w Siedlcach po raz trzeci przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.
Chętni studenci wszystkich wydziałów mogą pobrać wnioski o dołączenie do programu w sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie pok. 2.40 lub w Zakładzie Obronności Państwa pok. 2.37. w terminie do 25.11 bieżącego roku.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.