WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Wernisaż wystawy fotografii Bartosza Wołoszko

Co innego może budzić większy strach od niewidzialnej siły, która zabija powoli i w męczarniach?
Akademicka Galeria Fotografii serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Bartosza Wołoszko zatytułowanej „Narodziny Strachu. Czarnobyl”. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 23 listopada 2019r. o godzinie 18:00 w AGF (budynek Instytutu Informatyki przy ul. Sienkiewicza 51). Samą wystawę można oglądać od 22.11.2019 r. do 30.01.2020r., w godzinach 8:00 – 18:00 na parterze i pierwszym piętrze AGF. Wstęp bezpłatny.

Legia akademickaW roku akademickim 2019/2020 UPH w Siedlcach po raz trzeci przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.
Chętni studenci wszystkich wydziałów mogą pobrać wnioski o dołączenie do programu w sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie pok. 2.40 lub w Zakładzie Obronności Państwa pok. 2.37. w terminie do 25.11 bieżącego roku.

Złoty Jacek dr Marek SiłuszykPodczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, jak co roku, przyznano nagrody ZŁOTEGO JACKA. Nagrody przyznaje Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Regionalne w Siedlcach i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”. W kategorii popularyzacji nauki w dniu 18 października 2019 Złotego Jacka otrzymał pracownik naszego Wydziału dr Marek Siłuszyk. Przedstawiona laudacja Pana Doktora zawierała wiele jego dokonań zarówno naukowych jak i w dziedzinie popularyzacji nauki na przestrzeni ostatnich 20 lat pracy w naszej Uczelni.

CASTR 2019 zdjęcie grupowe

W dniach 25-29.09.2019 odbyła się w Instytucie Matematyki i Fizyki międzynarodowa konferencja naukowa The 10-th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR’2019).
Pierwsza konferencja tego cyklu miała miejsce jeszcze w 1999, zaś teraz w 2019 została zorganizowana już 10-ta edycja tej konferencji.


box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.