WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

baner rekrutacja zimowa 2019 informatyka
Rejestracja elektroniczna w IRK:
studia stacjonarne: 18.01. - 12.02.2019 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne: 18.01. - 19.03.2019 r. do godz. 15.00

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):
studia stacjonarne: 04.02.- 12.02.2019 r. do godz. 15.00
studia niestacjonarne 04.02.-19.03.2019 r. do godz. 15.00

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia stacjonarne: 12.02.2019 r.
studia niestacjonarne: 19.03.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 13.02.2019 r. godz. 10.00
studia niestacjonarne: 20.03.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników:
studia stacjonarne: 14.02.2019 r. godz. 14.00
studia niestacjonarne: 21.03.2019 r. godz. 14.00

Szczegóły i zasady rekrutacji: 
https://www.uph.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji

ZAPRASZAMY NA INFORMATYKĘ TYLKO DO NAS!!!

box facebook

Kontakt

kontakt
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych
 

Studiuj z nami!

studiuj z nami

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.