WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

PISMO OKÓLNE Nr 2/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji o zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

PISMO OKÓLNE Nr 1/2021 (wersja dostępna cyfrowo)
z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji na temat dostępu do bazy dydaktycznej

Jubileuszowa X-ta edycja Pierwszego Dnia Wiosny – Dzień Wagarowicza z WNSP przeszła do historii. To wydarzenie całkowicie w formie on-line miało miejsce 19.03.2021 w godz. 9:00-15:30 (zaplanowane zakończenie o godz. 14: 30 zostało przesunięte jeszcze o godzinę w związku z dużym zainteresowaniem) .

Informacja dotyczy studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy nie zaliczyli lub nie podeszli do testu z Przysposobienia bibliotecznego.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną test z Przysposobienia bibliotecznego zostanie ponownie otwarty w najbliższym możliwym terminie. Proszę śledzić komunikaty na stronie Biblioteki i USOS.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.