WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2013”. Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.

Celem konkursu jest w szczególności wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań, zgodnie z następującą specyfikacją:

 • Zadanie I

  Edukacja globalna dla wszystkich - inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość szerokiej publiczności na temat problemów globalnych;
 • Zadanie II

  Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z wyraźnym efektem multiplikacji;
 • Zadanie III

  Festiwal filmów o tematyce rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych poza Warszawą oraz w przestrzeni publicznej;
 • Zadanie IV

  Inicjatywy edukacyjne i informacyjne zwiększające zrozumienie i dostęp do informacji nt. współpracy rozwojowej.


Termin składania wniosków projektowych – 11 marca 2013 r.

Regulamin konkursu.


Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.