Wydziałowa ankieta Absolwentów


Rok ukończenia studiów:

Kierunek studiów:
 1. Uzyskany stopień
 2. Ocena na dyplomie
 3. Pochodzenie
 4. Jak Pani/Pan ocenia wartość merytoryczną zajęć prowadzonych w ramach studiów?
 5. Jak Pani/Pan ocenia kompetencje nauczycieli akademickich prowadzącymi zajęcia?
 6. Czy częstotliwość stosowania przez nauczycieli podczas studiów nowoczesnych technik kształcenia była
 7. Jak Pani/Pan ocenia całość programu studiów, który Pani/Pan ukończyła/ł?
 8. Czy zdarzało się powtarzanie treści modułów podczas toku studiów?
 9. Jak Pani/Pan ocenia system oceniania w toku studiów?
 10. Jak Pani/Pan ocenia dostępność nauczycieli podczas godzin konsultacji:
 11. Jak Pani/Pan ocenia obsługę administracyjną Wydziału?
 12. Czy wykształcenie uzyskane w Wydziale Nauk Ścisłych pomogło/pomoże Pani/Pan w uzyskaniu zatrudnienia ?
 13. Jak Pani/Pan ocenia przygotowanie do zawodu uzyskane w toku studiów w Wydziale Nauk Ścisłych?
 14. Gdyby mogła Pani/mógł Pan ponownie wybrać wydział, czy byłby to w Wydział Nauk Ścisłych UPH?
 15. Dlaczego podejmując decyzję o wyborze studiów zdecydowała się Pani/zdecydował się Pan na Wydział Nauk Ścisłych?
  • Inne: