Instytut Informatyki
, w skład którego wchodzą:

 1. Zespół badawczy "Modelowania i Badania Efektywności Systemów Informatycznych"
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak - profesor, przewodniczący
  • dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski - profesor uczelni
  • mgr Michał Kański - asystent
 2. Zespół badawczy "Metod Nauczania Głębokiego i Metod Inspirowanych Naturą"
  • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban - adiunkt, przewodnicząca
  • dr Mirosław Szaban - adiunkt
  • mgr Monika Berendt-Marchel - asystent
 3. Zespół badawczy "Modelowania i Badania Inteligentnych Algorytmów Planowania"
  • dr Artur Niewiadomski - adiunkt, przewodniczący
  • dr Piotr Świtalski- adiunkt
  • dr Jarosław Skaruz - adiunkt
  • dr Waldemar Bartyna - adiunkt
  • dr Marcin Stępniak - adiunkt
  • mgr Kamil Skarżyński - asystent
 4. Zespół badawczy "Modelowania i Projektowania Inteligentnych Technologii Asystujących"
  • dr Dariusz Mikułowski - adiunkt, przewodniczący
  • dr Andrzej Salamończyk - adiunkt
  • dr Marek Pilski - adiunkt
  • dr Grzegorz Terlikowski - adiunkt
 5. Zespół badawczy "Analiza osobliwych problemów nieliniowych"
  • dr Ewa Szczepanik - adiunkt

Realizowane kierunki:

 • INFORMATYKA,
 • INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH


Instytut Matematyki, w skład którego wchodzą:

 1. Opracowanie teorii p-regularności do rozwiązywania problemów nieliniowych
  • prof. dr hab. Alexey Tretiyakov (kierownik)
  • dr Beata Medak
  • dr Agnieszka Prusińska
  • dr Ewa Szczepanik
 2. Zbiory kolektywne i ich reprezentacja w mechanice kwantowej oraz algebrze abstrakcyjnej
  • dr hab. Lidia Obojska (kierownik)
  • dr hab. Andrzej Walendziak
  • dr Małgorzata Jastrzębska
 3. Topologie w ZF, modele dla ZF i teoria quasi-zbiorów
  • dr hab. Eliza Wajch (kierownik)
 4. Układy dynamiczne wielowartościowe, konfiguracje centralne w modelach dynamiki kosmicznej oraz metody sumowalności szeregów nieharmonicznych
  • prof. dr hab. Vasile Glavan (kierownik)
  • dr Sergiusz Kęska
  • dr Agnieszka Siłuszyk
 5. Fraktalny charakter różnorodnych zmienności promieniowania kosmicznego
  • dr hab. Agnieszka Gil-Świderska (kierownik)
  • dr Renata Modzelewska-Łagodzin
  • dr Agnieszka Siłuszyk
  • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban
  • dr Marek Siłuszyk
 6. Analiza numeryczna oraz statystyczna szeregów czasowych na podstawie danych z rynków finansowych oraz procesów fizycznych
  • dr Marek Siłuszyk (kierownik)
  • dr hab. Agnieszka Gil-Świderska
  • dr Renata Modzelewska-Łagodzin
  • dr Agnieszka Siłuszyk
  • dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

Realizowane kierunki:

 • MATEMATYKA


Instytut Nauk Chemicznych, w skład którego wchodzą:

 1. Zespół I chemii i fizykochemii luminoforów organometalicznych
  • prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
  • dr hab. Anna Kamecka
 2. Zespół II inżynierii faz skondensowanych
  • prof. dr hab. Janusz Chruściel
  • dr Sławomir Zalewski
  • dr Arkadiusz Rudzki
 3. Zespół III chemii analitycznej
  • dr hab. Bronisław Głód
  • dr Paweł Piszcz
 4. Zespół IV analizy strukturalnej i modelowania molekularnego
  • dr hab. Zbigniew Karczmarzyk
  • dr Waldemar Wysocki
 5. Zespół V syntezy asymetrycznej
  • dr hab. Robert Kawęcki
 6. Zespół VI kinetyki chemicznej
  • dr hab. Wiesława Barszczewska
  • mgr Bartosz Michalczuk
 7. Zespół VII syntezy związków heterocyklicznych
  • dr hab. Danuta Branowska
  • dr hab. Ewa Wolińska
 8. Zespół VIII chemii Środowiska i Bioanalityki
  • dr hab. Mariusz Kluska
  • mgr Joanna Jabłońska
 9. Zespół IX badań procesów wychwytu elektronów
  • dr hab. Janian Kopyra
  • mgr Paulina Wierzbicka
 10. Zespół X syntezy związków biologicznie aktywnych
  • dr hab. Mariusz Mojzych
  • dr Krzysztof Pypowski

Realizowane kierunki:
 • CHEMIA


Instytut Nauk Biologicznych, w skład którego wchodzą:

 1. Wpływ wybranych czynników abiotycznych na procesy fizjologiczne i metaboliczne w roślinach i produktach roślinnych (72/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • prof. dr hab. Marcin Horbowicz (kierownik)
  • dr hab. Joanna Mitrus
  • dr Henryk Dębski
  • mgr Danuta Koczkodaj
 2. Wpływ czynników środowiska (herbicydów: MCPA i metrybuzyny oraz fitoterapeutyków) na ryby słodkowodne (73/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • prof. dr hab. Małgorzata Witeska (kierownik)
  • mgr Marioloa Guth
  • dr hab. Katarzyna Ługowska
  • dr hab. Elzbieta Kondera
 3. Molekularna i fenotypowa analiza właściwości Staphylococcus aureus (74/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Barbara Kot prof. uczelni (kierownik)
  • dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni
  • dr hab. Hubert Sytykiewicz prof. uczelni
  • dr Małgorzata Piechota
  • dr Jolanta Sachanowicz
  • mgr Kamila Wierzchowska
 4. Badania wybornych grup organizmów w środowiskach o różnym stopniu antropopresji (75/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni (kierownik)
  • dr hab. Artur Goławski prof. uczelni
  • dr hab. Lidia Borkowska
  • dr hab. Marzena Stańska
  • dr hab. Elżbieta Kondera
  • dr Tomasz Stański
  • mgr Urszula Zaręba
 5. Czynniki kształtujące biologię i różnorodność zwierząt w wybranych ekosystemach (76/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Dorota Czeszczewik prof. uczelni (kierownik)
  • prof. dr hab. Marek Żabka
  • dr hab. Artur Goławski prof. uczelni
  • dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni
  • dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni
  • dr hab. Marzena Stańska
  • dr Tomasz Stański
  • mgr Katarzyna Kubicka
  • mgr Oliwia Karpińska
  • mgr Katarzyna Kanclerska
 6. Rośliny klonalne a czynniki środowiska (77/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Elżbieta Królak prof. uczelni (kierownik)
  • dr hab. Lidia Borkowska
  • dr hab. Beata Jakubik
  • dr hab. Lech Kufel prof. uczelni
  • dr Małgorzata Strzałek
  • dr Elżbieta Biardzka
  • mgr Aleksandra Bielecka
 7. Nowoczesna taksonomia krytycznych gatunków roślin (78/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Paweł Marciniuk prof. uczelni (kierownik)
  • dr hab. Jolanta Marciniuk prof. uczelni
  • dr Grzegorz Łazarski
  • mgr Ewelina Zychowicz
  • mgr Ewa Sychut-Czapla
 8. Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) jako wektor wybranych patogenów chorobotwórczych dla człowieka. (79/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Iwona Sprawka prof. uczelni (kierownik)
  • dr hab. Barbara Kot prof. uczelni
  • dr hab. Hubert Sytykiewicz prof. uczelni
  • dr hab. Iwona Łukasik prof. uczelni
  • dr hab. Sylwia Goławska prof. uczelni
  • dr hab. Artur Goławski prof. uczelni
  • dr Paweł Czerniewicz
 9. Biochemiczne i molekularne mechanizmy interakcji między szkodliwymi stawonogami i ich żywicielami (80/20/B)
  Zespół do realizacji w/w zadania
  • dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni (kierownik)
  • prof. dr hab. Bogumił Leszczyński
  • dr hab. Agnieszka Wójcicka
  • dr hab. Hubert Sytykiewicz, prof. uczelni
  • dr hab. Iwona Łukasik, prof. uczelni
  • dr hab. Sylwia Goławska
  • dr Paweł Czerniewicz
  • dr hab. Iwona Sprawka, prof. uczelni
  • dr hab. Barbara Kot, prof. uczelni
  • prof. dr hab. Marcin Horbowicz, prof. uczelni
  • dr Henryk Matok
  • mgr Magdalena Kryska
  • mgr Julia Sławianowska
  • mgr Adrian Chojnacki
  • mgr Aldona Kopczyńska
  • mgr Monika Kurowska

Realizowane kierunki:

 • ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ,
 • BIOLOGIA NAUCZYCIELSKA,
 • BIOLOGIA SĄDOWA,
 • BIOLOGIA (II stopień)


Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP)
Ośrodek Kultury Matematycznej (OKM)