Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak – Dyrektor Instytutu Informatyki
  • Dr hab. Danuta Branowska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych
  • Dr hab. Lidia Obojska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Matematyki
  • Dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych
  • Mgr Beata Ciok – sekretarz, Kierownik Dziekanatu

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak – Dyrektor Instytutu Informatyki
  • Dr hab. Danuta Branowska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych
  • Dr hab. Lidia Obojska, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Matematyki
  • Dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych
  • Mgr Beata Ciok – sekretarz, Kierownik Dziekanatu