WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • dr hab. Agnieszka Gil - Świderska, profesor uczelni - dyrektor instytutu

  • dr Artur Niewiadomski - dyrektor instytutu

  • dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni - dyrektor instytutu

  • dr hab. Marzena Stańska, profesor uczelni - dyrektor instytutu 

  • mgr Beata Ciok – sekretarz, Kierownik Dziekanatu

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  • dr hab. Agnieszka Gil - Świderska, profesor uczelni - dyrektor instytutu

  • dr Artur Niewiadomski - dyrektor instytutu

  • dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni - dyrektor instytutu

  • dr hab. Marzena Stańska, profesor uczelni - dyrektor instytutu 

  • mgr Beata Ciok – sekretarz, Kierownik Dziekanatu