WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespół do spraw jakości kształcenia

 • Dr Danuta Kroczewska – przewodnicząca
 • Dr hab. Dorota Czeszczewik – człone
 • Dr hab. Ewa Wolińska – członek
 • Dr Dorota Kozak-Superson – członek
 • Dr Mirosław Barański – członek
 • Mgr Karolina Wereszczyńska – członek (otoczenie społeczno-gospodarcze)
 • Stud. Patryk Wójcik – członek

Zespół do spraw oceny jakosci kształcenia

 • Dr hab. Danuta Branowska – przewodnicząca
 • Dr hab. Janina Kopyra - członek
 • Dr hab. Marzena Stańska – członek
 • Dr hab. Agnieszka Gil-Świderska – członek
 • Dr Artur Niewiadomski – członek
 • Mgr Karolina Sołoniewicz – członek (otoczenie społeczno-gospodarcze)
 • Stud. Łukasz Pipczyński – członek

Regulamin zespołu do spraw jakości kształcenia (plik DOCX dostępny cyfrowo).


Ankiety

Ankiety oceny prowadzonych zajęć dostępne w systemie USOS po zalogowniu.


Dokumenty