WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespół do spraw jakości kształcenia

 • Dr Danuta Kroczewska – przewodnicząca
 • Dr hab. Dorota Czeszczewik – człone
 • Dr hab. Ewa Wolińska – członek
 • Dr Dorota Kozak-Superson – członek
 • Dr Mirosław Barański – członek
 • Mgr Karolina Wereszczyńska – członek (otoczenie społeczno-gospodarcze)
 • Stud. Patryk Wójcik – członek

Zespół do spraw oceny jakosci kształcenia

 • Dr hab. Danuta Branowska – przewodnicząca
 • Dr hab. Janina Kopyra - członek
 • Dr hab. Marzena Stańska – członek
 • Dr hab. Agnieszka Gil-Świderska – członek
 • Dr Artur Niewiadomski – członek
 • Mgr Karolina Sołoniewicz – członek (otoczenie społeczno-gospodarcze)
 • Stud. Łukasz Pipczyński – członek

Ankiety

Ankiety oceny prowadzonych zajęć dostępne w systemie USOS po zalogowniu.

Dokumenty

 

Dokument Plik
Księga Jakości WNS v.1 z 2014 Plik PDF
Księga Jakości WNS v.2 kwietnia 2014 Plik PDF
Księga Jakości WNS v.3 z kwietnia 2016 Plik PDF
Księga Jakości WNS v.4 z grudnia 2016 Plik PDF
Raport z praktyk studenckich za rok akademicki 2016/17 Plik PDF
Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ściałych - rok akademicki 2012/2013
  (dokument do wglądu w Dziekanacie WNŚ)
 
Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ściałych - rok akademicki 2014/2015
  (dokument do wglądu w Dziekanacie WNŚ)
 
Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Ściałych - rok akademicki 2015/2016
  (dokument do wglądu w Dziekanacie WNŚ)
 
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.