WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dziekan WNSP Cezary Sempruch wręcza pamiątkowy medal dyrektorowi Arturowi Niewiadomskiemu

Instytut Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach świętuje w tym roku ćwierć wieku swego istnienia. W ramach jubileuszu w czwartek 29 czerwca br. odbyła się konferencja o charakterze wspomnieniowym, w której uczestniczyli zaproszeni goście, kadra Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nie zabrakło też byłych pracowników, studentów i absolwentów. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Instytutu Informatyki dr Artur Niewiadomski, a następnie głos zabrali JM Rektor UPH w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk oraz Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni. Wykład inauguracyjny pt. Kariera i dobrobyt: kwestia talentu, szczęścia czy przypadku? wygłosił prof. dr hab. Franciszek Seredyński wieloletni, zasłużony były nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki. W czasie konferencji swoją działalność zaprezentowali również: sponsor główny jubileuszu - firma Red Ocean sp. z o.o., sponsor wspierający - Naiad Water Investments sp. z o.o. oraz sponsor - firma Eastsoft sp. z o.o. Następnie prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak przedstawił historię Instytutu Informatyki. Dalsza część spotkania poświęcona była wspomnieniom pracowników o zachowanych w pamięci sytuacjach, zdarzeniach oraz osobach ilustrowanym zdjęciami oraz pokazami slajdów z minionych 25 lat.

Konferencja to już kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach 25 lecia Instytutu Informatyki. Jubileusz został zapoczątkowany wernisażem wystawy fotograficznej pt. „25 lat minęło…”, której tematem była działalność Instytutu Informatyki na przestrzeni lat. Autorami prac są pracownicy Instytutu, którzy podzielili się zdjęciami z przeszłości dotyczącymi realizowanych obowiązków, ważnych wydarzeń z życia zawodowego i spotkań naukowych. Wystawę można oglądać do końca 2023 roku w Akademickiej Galerii Fotografii im. Stefana Skulimowskiego przy ul. Sienkiewicza 51.

Otwarcie wernisażu wystawy 25 lat minęło. Na zdjęciu M. Barański, A. Niewiadomski, M. Pilski

Uczestnicy podczas wystawy fotografii 25 lat minęło.

25 lat działalności Instytutu Informatyki to ogromny wysiłek i dorobek w wymiarze zbiorowym oraz indywidulnym, a także bezcenne doświadczenia i satysfakcja z osiąganych sukcesów, z codziennej, niełatwej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej. Wymiernym efektem zaangażowania wszystkich pracowników jest ponad 1000 osób, które ukończyły studia na kierunku Informatyka oraz Inżynieria Procesów Technologicznych. To właśnie z myślą o nich w ramach obchodów jubileuszu organizowany jest zjazd absolwentów zaplanowany na 2 grudnia 2023r. Serdecznie zapraszamy do udziału, szczegóły wkrótce na stronie Instytutu Informatyki.

Foto: Piotr Uziak, Jacek Krzysztof Gajc.