WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Złoty Jacek dr Marek SiłuszykPodczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, jak co roku, przyznano nagrody ZŁOTEGO JACKA. Nagrody przyznaje Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Regionalne w Siedlcach i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama”. W kategorii popularyzacji nauki w dniu 18 października 2019 Złotego Jacka otrzymał pracownik naszego Wydziału dr Marek Siłuszyk. Przedstawiona laudacja Pana Doktora zawierała wiele jego dokonań zarówno naukowych jak i w dziedzinie popularyzacji nauki na przestrzeni ostatnich 20 lat pracy w naszej Uczelni.

Możemy tu wymienić, choć kilka z takich popularyzatorskich projektów:

 • Konkurs matematyczny dla przedszkolaków: ŻYRAFKA,  https://zyrafka.uph.edu.pl/
 • Turniej matematyczny dla uczniów szkół MateMAXUS,
 • Festiwal Nauki i Sztuki: Siedlce, Łuków oraz Cegłów,
 • Wielki Zderzacz Hadronów – LHC, współorganizator 2010,
 • Projekt „Praktyka Najlepsza taktyka”, FNP  http://mif.uph.edu.pl/
 • Uniwersytet dziecięcy UPH oraz Uniwersytet otwarty UPH,
 • Dni Otwarte UPH oraz I dzień Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych,
 • Zajęcia z Fizyki dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych,
 • Zajęcia dla dzieci z przedszkoli z Siedlec: MP3-Siedlce, Chatka Pikabu i MP23,
 • Warsztaty z optymalizacji dla uczestników Olimpiady Wiedzy Technicznej,
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Popularyzator Nauki (MNiSW i PAP) – 2015
 • Projekt „Jak zostać odkrywcą!", opracowanie zajęć z matematyki i fizyki,  https://jzo.uph.edu.pl/
 • Projekt „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój ", ekspert merytoryczny z matematyki
 • Współpraca merytoryczna z Mobilnym Planetarium SKY,  http://sky.siedlce.pl/ 
Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym oraz popularyzatorskim. 

Szczegółowe informacje na portalach informacyjnych: Tygodnik SIEDLECKIPodlasie24.