WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

program_fnpNa wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku zamierza przeznaczyć - w ramach konkursów, rozstrzyganych w nadchodzącym roku - ponad 14,5 mln zł ze środków własnych i prawie 17 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

W ofercie FNP w nadchodzącym roku proponujemy  programy o charakterze konkursów, skierowane do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Poza dostępnymi dla różnych grup badaczy nagrodami, stypendiami i grantami, Fundacja rozwija ofertę w ramach projektu SKILLS.  Jego uczestnicy, poprzez różne formy działalności (warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, udział w programie mentoringu, konferencje, panele dyskusyjne itp.) mają możliwość  rozwijania tzw. umiejętności „miękkich”, ukierunkowanych przede wszystkim na komunikację, współpracę interdyscyplinarną i zarządzanie projektami badawczymi.

Zachęcamy do udziału w konkursach Fundacji w 2013 roku!

Publikacja Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku w wersji drukowanej jest dostępna w biurze Fundacji. Aktualizacje dotyczące zasad i przebiegu naszych konkursów w 2013 r. oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie.

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku: http://www.fnp.org.pl/assets/Program_2013_WWW.pdf
Strona www Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl