WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Logo konkursu ScratchCelem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Siedlce, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria I: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej;
 • kategoria II: klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum.
Konkurs składa się z dwóch etapów.

 • Etap I polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Tematem prac I etapu w tegorocznym konkursie jest gra typu “labirynt”.
 • Etap II (finał) organizowany jest po zakończeniu I etapu i przed zakończeniem roku szkolnego.
logo turniejuDnia 4 grudnia 2018 roku w Instytucie Matematyki i Fizyki odbył się II Turniej Matematyczny „MateMaxus”. Tegoroczna edycja odbywała się w 4 grupach wiekowych tj. klasy IV, V, VII i VIII. Na turniej przybyło 111 „uczniów-rycerzy”. Trzy osobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły, wyłonione w wewnętrznych eliminacjach w poszczególnych szkołach podstawowych, rywalizowały w systemie pucharowym. Wspólnie rozwiązywali zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi II dotrzeć do skarbu. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12 i SP Iganie. Zwycięzcy turnieju zostaną ogłoszeni na spotkaniu podsumowującym 11 grudnia 2018, na które to spotkanie serdecznie zapraszamy.
Dzień otwarty w UPH
30 listopada na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach odbył się kolejny Dzień Otwarty Uczelni. Był to szczególny dzień otwarty ponieważ odbył się w trakcie roku jubileuszowago, 50-lecia UPH w Siedlcach. Pracownicy i studenci kierunków: Chenia, Informatyka, Mateamtyka i Inżynieria procesów technologicznych, prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych zaprezentowali zarówno ofertę Wydziału oraz przeprowadzili pokazy i doświadczenia, z którymi studenci Wydziału obcują na co dzień. Ponadto odwiedzający nas uczniowie wysłuchali wykładu pod tytuem „50 sensacji w Naukach Ścisłych” przeprowadzonego w formie quizu, w czasie którego można było wygrać drobne nagrody.
Kompetencje Cyfrowe w Edukacji konferencja
29 listopada w auli Instytutu Informatyki odbyła się konferencja pt.: „Kompetencje cyfrowe w edukacji”, współorganizowana przez Wydział Nauk Ścicłych UPH w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.