WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

kodigo wręczanie nagród
3 kwietnia 2019r
 w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się otwarty konkurs programistyczny "Kodigo 2019", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof UPH. 

W konkursie brało udział 15 uczestników,  10 studentów kierunku Informatyka oraz 5 uczniów szkół średnich.
Uczestnicy konkursu walczyli o atrakcyjne nagrody rzeczowe: czytnik Kindle Paperwhite 3 za zajęcie pierwszego miejsca został ufundowany za przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Nagrody książkowe „Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki” i „Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów” za zajęcie drugiego miejsca i  trzeciego miejsca oraz „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” jako wyróżnienie dla najlepszego ucznia zostały ufundowane przez Instytut Informatyki.
Kolorowa chemia w kinie Helios
W dniu
30 marca 2019 r., studenci kierunku Chemia z WNŚ, a zarazem członkowie Koła Naukowego Chemików "Spectrum" przygotowali i przeprowadzili pokazy eksperymentów chemicznych dla dzieci i młodzieży z okazji "5 urodzin kina Helios". Pokazy odbyły się pod tytułem: "Kolorowa chemia w Kinie Helios!". Odwiedzające dzieci miały okazję zobaczyć ciekawe eksperymenty chemiczne tj. „wulkan", czy eksperymenty z balonem.
Pierwszy dzień wiosny z WNŚ
W czwartek 21 marca 2019, na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowany został Dzień Otwarty. Była to już dziewiąta edycja dnia wagarowicza poprowadzona od hasłem „Pierwszy Dzień Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych”. Tegoroczny Dzień Wagarowicza był wyjątkowy, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 50-lecia Uczelni a jednocześnie 50-lecia Wydziału. Zatem w tym roku przygotowaliśmy specjalne jubileuszowe spotkanie z naukami ścisłymi okraszone konkursami z nagrodami.
konkurs kodigo zaproszenie
3 kwietnia 2019 r. w Instytucie Informatyki UPH w Siedlcach, odbędzie się otwarty V konkurs programistyczny Kodigo 2019. Do udziału zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • 1 miejsce – Kindle Paperwhite 3,
 • 2 miejsce – książka „Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki”,
 • 3 miejsce – książka „Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów”‚
 • Nagroda specjalna dla najlepszego ucznia – książka „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty”.

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

 1. Instytut Informatyki
 2. Instytut Matematyki
 3. Instytut Nauk Chemicznych
 4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

 • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
 • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
 • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
 • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
 • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.