MSDN Academic Alliance jest to program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH. Dzięki niemu można bezpłatnie korzystać z oprogramowania firmy Microsoft.

Aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania należy zalogować się pod adres: https://msdn.ii.uph.edu.pl/. Nazwa użytkownika (login) i hałso do poczty i programu MSDN AA są takie same jak do systemu USOS WEB.

Chcąc skorzystać z możliwości używania oprogramowania osoba zainteresowana zobowiązuje się stosować do określonych w dokumencie zasad Licencji MSDN End User License Agreement (MSDN EULA) jak również do wszelkich uregulowań wynikających z udziału w programie MSDNAA.