Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Studiuj Chemię - zawód przyszłosci!


[Więcej]

{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_01.jpg| title=|Drzwi otwarte|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_02.jpg| title=|Drzwi otwarte|}{/boxplus}

Poćwicz język, poznaj nowych ludzi i zobacz wspaniałe miejsca (ERASMUS+)


Studenci kierunku chemia mają możliwość wyjazdu na studia za granicę do Hiszpani, Czech, na Łotwę i Słowację w ramach programu Erasmus+ czy też na odbycie staży w Instytucie Max von Laue - Paul Langevin w Grenoble (Francja) oraz Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja). Z programu Lifelong Learning Programme/ERASMUS (poprzednia edycja ERASMUS+) w latach 2004-2011 skorzystało 14 osób (studia zagraniczne lub praktyka zagraniczna). Wszyscy uczestnicy nie mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy po studiach na terenie całej Unii Europejskiej.

{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_03.jpg| title=|LHC|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_05.jpg| title=|I sesja posterowa studentów chemii|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_08.jpg| title=|I sesja posterowa studentów chemii|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_09.jpg| title=|I sesja posterowa studentów chemii|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_11.jpg| title=|I sesja posterowa studentów chemii|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_12.jpg| title=|I sesja posterowa studentów chemii|}{/boxplus}


Ponadto w Instytucie Chemii organizowane są cyklicznie seminaria i konferencje:
w których studenci biorą czynny udział. Studenci chemii mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w: Polskim Towarzystwie Chemicznym Oddział Siedlce, Kole Naukowym Siedleckich Chemików „Spectrum” czy w Polskim Towarzystwie Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej Curie oddział Siedlce. Ponadto co roku organizowane są sesje posterowe, w których studenci studiów magisterskich przedstawiają swoim młodszym kolegom oraz pracownikom instytutu własne wyniki badań. W naszym instytucie kształcimy na wysokim poziomie, czego dowodem mogą być chociażby nagrody za najlepsze prace magisterskie z dziedziny chemii w Polsce.

{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/najlepsza_praca_mgr_1.jpg| title=|Wyróżnione prace magisterskie|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/najlepsza_praca_mgr_2.jpg| title=|Wyróżnione prace magisterskie|}{/boxplus}

Osoby, które zdecydują się podjąć studia na kierunku chemia, z pewnością nie będą miały problemów ze znalezieniem pracy i to dobrze płatnej. Wizja ta stanowi chyba najlepszy stymulator do studiowania dość trudnego, ale zarazem przyszłościowego kierunku.

{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_13.jpg| title=|Laboratorium w Instytucie Chemii|}{/boxplus} {boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_14.jpg| title=|Laboratorium w Instytucie Chemii|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/wns_2012/chemia/chemia_15.jpg| title=|Laboratorium w Instytucie Chemii|}{/boxplus}