Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej  mgr Magdaleny Ordon pt.: "Charakterystyka polimorfizmu fazowego i oddziaływań molekularnych w tioestrowych mezogenach, modyfikowanych wybranymi związkami naturalnymi". 

W dniach 25-30 sierpnia 2016 roku w Jachrance pod Warszawą odbyła się LIV Szkoła Matematyki Poglądowej pod hasłem „Kolorowa Matematyka”. Wzięło w niej udział pięćdziesięciu matematyków z całej Polski. Wygłoszono 26 odczytów. Prelegenci reprezentowali Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, a spoza matematyki Instytut Historii Sztuki PAN, pracownię graficzną „Podpunkt”, firmę komputerową  „Codility”.
galeria siedlce powrot do szkoly 2016
28 sierpnia (w niedzielę) w Galerii Siedlce odbędzie się "Naukowy Powrót do Szkoły", który organizowany jest wspólnie z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w holu głównym Galerii Siedlce. Pracownicy i studenci Wydziału Nauk Ścisłych przygotowali liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, m.in.:
- pokazy i eksperymenty chemiczne,
- pokazy i warsztaty informatyczne,
- gry, zabawy i łamigłówki matematyczne,
oraz inne atrakcje przygotowane przez Galerię Siedlce.

Zapraszamy!

Szczegóły: http://galeriasiedlce.pl/