Факультет точных и естественных наук

Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце

W dniu 2 października 2013 roku odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2013/14 na wydziale Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach. W uroczystości wzięli udział studenci w szczególności I roku kierunku Chemii, Informatyki i Matematyki, zarówno studiów I jak i II stopnia, a także pracownicy Wydziału i zaproszeni goście..
Wydawnictwo informuje o stanie magazynowym książek zamawianych przez Wydział Nauk Ścisłych, zgłoszonych w poprzednich latach do planów wydawniczych.