Rok 2020
 1. DECYZJA Nr 2/2020
  z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Rok 2019

 1. DECYZJA Nr 1/2019
  z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 2. DECYZJA Nr 2/2019
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. Systemu Kontroli Zarządczej
 3. DECYZJA Nr 3/2019
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie składu Kolegium Dziekańskiego
 4. DECYZJA Nr 4/2019
  z dnia 14 października 2019 roku w sprawie składu Komisji Kwalifikacyjnej
 5. DECYZJA Nr 5/2019
  z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 6. DECYZJA Nr 6/2019
  z dnia 28 października 2019 roku w sprawie składu Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 7. DECYZJA Nr 7/2019
  z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie składu Komisji ds. Racjonalizacji Zatrudnienia
 8. DECYZJA Nr 8/2019
  z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Powypadkowej
 9. DECYZJA Nr 9/2019
  z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Rok 2018
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
  w sprawie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
  w sprawie powołania dodatkowej osoby do składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2018/2019
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych


Rok 2017
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2017
  w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2017
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2017
  w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Dyplomów Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych za najlepsze prace dyplomowe
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2017
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2017
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2017/2018
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2017
  w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
  w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. AnkietyzacjiRok 2016
:
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2016
  w sprawie wydłużenia terminu sesji egzaminacyjnej
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2016
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/2017
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
  w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć i innych obowiązków służbowych dla członków Wydziałowego Kolegium Elektorów
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2016
  w sprawie powołania administratora strony internetowej Wydziału Nauk Ścisłych
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2016
  w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć i innych obowiązków służbowych dla członków Wydziałowego Kolegium Elektorów
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 10. ZARZĄDZENIE Nr 10/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 12. ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna roku
 13. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków starosty roku
 14. ZARZĄDZENIE Nr 14/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków opiekuna Studenckiego Koła Naukowego
 15. ZARZĄDZENIE Nr 15/2016
  w sprawie określenia zakresu obowiązków koordynatora modułu/przedmiotu
 16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2016
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 17. ZARZĄDZENIE Nr 17/2016
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/20176
 18. ZARZĄDZENIE Nr 18/2016
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2016/2017


Rok 2015
:
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
  w sprawie powołania Komisji Wydziałowej Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2015
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2015/2016
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2015
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych


Rok 2014
:
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2014
  w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
  w sprawie powołania Zespołu ds. Ankietyzacji
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2014
  w sprawie zmian w składzie Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014
  w sprawie wprowadzenia procedury na Wydziale Nauk Ścisłych
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
  w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014
  w sprawie ustalenia zasad weryfikacji stopnia spełnienia wymagań dotyczących prac dyplomowych na Wydziale Nauk Ścisłych
 10. ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 11. ZARZĄDZENIE Nr 11/2014
  w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych
 12. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014
  w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych
 13. ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 14. ZARZĄDZENIE Nr 14/2014
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015)
 15. ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2014/2015
 16. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia - w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 17. ZARZĄDZENIE Nr 17/2014
  w sprawie odwołania i powołania Koordynatorów ds. Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Ścisłych
 18. ZARZĄDZENIE Nr 18/2014
  w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)


Rok 2013
:
 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2013
  w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Oceny Parametrycznej Wydziału
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2013
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2013
  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2013
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 7. ZARZĄDZENIE Nr 7/2013
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2013/2014
 8. ZARZĄDZENIE Nr 8/2013
  w sprawie powołania Zespołu ds. Przygotowania Raportu Samooceny Wydziału Nauk Ścisłych
 9. ZARZĄDZENIE Nr 9/2013
  w sprawie trybu rozwiązywania sporów pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi


Rok 2012:
 1. zarządzenie nr 1/2012 WKR
  w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnejna Wydziale Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 2. zarządzenie nr 2/2012
  w sprawie zakresów obowiązków i uprawnień Prodziekanów
 3. zarządzenie nr 3/2012
  w sprawie powołania Sekretarza Rady Wydziału
 4. zarządzenie nr 4/2012
  w sprawie konsultacji udzielanych studentom przez pracownikównaukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału
 5. zarządzenie nr 5/2012
  w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych na rok akademicki 2012/2013
 6. zarządzenie nr 6/2012
  w sprawie powołania Komisji StypendialnejWydziału Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 7. zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie powołania Komisji KwalifikacyjnejWydziału Nauk Ścisłychna rok akademicki 2012/2013
 8. zarządzenie nr 8/2012
  w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego