Ogólnopolska Konferencja IGK (Inżynieria Gier Komputerowych)


konferencja_igk

www.genbit.info/strona/1/Strona_glowna.html


Współczesne Zastosowania Informatyki

 konferencja Współczesne Zastosowania Informatyki

http://www.wzi.uph.edu.pl/


Szkoła Matematyki Poglądowej


konferencja_okm

www.msn.uph.edu.pl/smp


International WorkshopComputer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR)

 

konferencja_castr

http://www.castr.pl


Podlaskie Spotkanie Chromatograficzne

 

konferencja_psc

http://dach.ich.uph.edu.pl/psc/index.htmlOgólnopolska Konferencja"Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach faz skondensowanych"

 

konferencja_neutrony

http://www.ztifch.uph.edu.pl/konferencja2013