• Kurs przygotowujący do matury z Chemii, szczegóły,
  • Informacje o zapisach na kursy maturalne, szczegóły.

KURS – „Warsztaty maturalne z chemii”


Cel kursu:
Kurs skierowany jest do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą powtórzyć, uzupełnić oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności z zakresu chemii przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. W trakcie zajęć słuchacze będą ćwiczyć i doskonalić wszystkie sprawności oceniane na egzaminie maturalnym. Szczególna uwaga zwrócona będzie na zdobycie i przyswojenie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozumowania, argumentowania i wnioskowania, wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł, projektowania doświadczeń chemicznych oraz interpretowania wyników (tabele, wykresy).

Kurs obejmuje 15 spotkań tematycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń seminaryjnych oraz laboratoryjnych, w trakcie których omówiony będzie cały zakres materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym z chemii.

Termin realizacji kursu:
soboty (październik – kwiecień) według harmonogramu.

Miejsce:
Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych UPH w Siedlcach, ul. 3-go Maja 54.

Wykłady (15 godzin):
Omówienie najważniejszych zagadnień z omawianego działu (przedstawienie przykładowych zadań z arkuszy maturalnych oraz omówienie najczęściej popełnianych błędów).

Ćwiczenia (30 godzin):
rozwiązywanie zadań maturalnych z arkuszy oraz zadań autorskich prowadzącego.

Zajęcia laboratoryjne (5 godzin):
Samodzielne wykonanie i opis (obserwacje i wnioski) doświadczeń chemicznych.

Materiały:
  • drukowane (otrzymywane przez słuchaczy na każdych zajęciach);
  • w formie elektronicznej (on-line).
Koszt uczestnictwa w kursie:
  • 750 zł – wpłata do 10.09.2018.
  • 800 zł – wpłata po 10.09.2018 (jednak nie później niż do 22.10.2018).
Warunki uruchomienia kursu:
Kurs będzie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników.

Proponowane terminy zajęć:
Terminy zostaną przedstawione do 15 września 2018r.


Informacje o zapisach na kursy maturalne


Rejestracja kandydatów na kursy przygotowujące do matury odbywa się w terminach: 01.07.2017 do 30.09.2017.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs/kursy należy:
1. Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej)
2. Dokonać opłaty za wybrany kurs/kursy:

   Nr konta: 19 1240 2685 1111 0000 36563195
   Tytuł wpłaty: Nazwisko, Imię, warsztaty maturalne z >>nazwa przedmiotu<<
                       (nazwę należy wybrać spośród: chemii, fizyki, matematyki)

3. Dowód wpłaty oraz wypełniony i podpisany formularz należy:
  • zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub
  • dostarczyć osobiście do Dziekanatu Wydziału Nauk Ścisłych, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce, w godzinach: 8:00 - 15:00
Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje o kursach oraz zapisach można uzyskać:
Dziekanat Wydziału Nauk Ścisłych,
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 11 66 lub
tel.: 25 643 11 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w godzinach: 8:00 - 15:00