Inżynieria procesów technologicznych to studia interdyscyplinarne łączące wiedzę z informatyki, budownictwa, inżynierii materiałowej oraz inżynierii produkcji, co pozwoli w przyszłości absolwentom na sprawne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku pracy, podyktowanych rozwojem nowych technologii.

Kierunek Inżynieria Procesów Technologicznych to 3,5 letnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, dualne, czyli połączenie nauki z praktyką. Oprócz zajęć dydaktycznych w programie studiów znajdują się 9-miesięczne praktyki zawodowe. Plan i program studiów został przygotowany we współpracy z największymi pracodawcami w Siedlcach:

BOZAMET Sp. z o. o.
MOSTOSTAL Siedlce Sp. z o.o.
STADLER POLSKA Sp. z o.o.
VALMONT Polska Sp. z o. o.

W tych firmach studenci będą mogli odbywać staże. Pracownicy tych zakładów, specjaliści z praktyką, poprowadzą także część zajęć praktycznych.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:
  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji,
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcji.
Absolwent kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Kierunek ten dostarczy rynkowi pracy inżynierów przygotowanych do podejmowania różnorodnych wyzwań współczesnej gospodarki regionu i kraju.