WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Janina Kopyra z nagrodą w rękach

Pani dr hab. Janina Kopyra, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych została wyróżniona nagrodą zespołową II stopnia, przyznawaną w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii przez Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Doceniono cykl trzech prac naukowych nt. „Reakcji indukowanych przez elektrony o niskich energiach”.

Nagrodę wręczono na XIX  Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie 24 września 2022 r. w  Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Jest to już trzecie wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych dla pani dr hab. Janiny Kopyry.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce naukowej i w życiu osobistym.