WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pierwszy Dzień Wiosny z WNSP - uczestnicy wydarzenia w auli nr 3

W poniedziałek 21 marca 2022, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach został zorganizowany już po raz XI tzw. I Dzień Wiosny z WNŚP w godz. 9:00 – 14:00. Przez pracowników i studentów WNŚP zostały przygotowane specjalne wykłady z nauk ścisłych i przyrodniczych wzbogacone konkursami i Quizem z nagrodami. Oczywiście były również dodatkowe atrakcje, ciekawe pokazy, zajęcia w laboratoriach, dominowała forma warsztatów.

W „naszych wagarach” uczestniczyło około 200 uczniów oraz nauczycieli z Siedlec (na zgłoszonych 300 - ale wiadomo w końcu to Dzień Wagarowicza). Odwiedzili nas uczniowie z nauczycielami z: I LO w Węgrowie; II LO im Królowej Jadwigi; IV LO w Siedlcach; ZSP Nr 2 „Ekonomik”; ZSP nr 1 w Siedlcach; ZDZ w Siedlcach; ZS nr 2 w Garwolinie; Szkoła „Aleksander”; SP4 w Siedlcach.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz wydziału Pan Dziekan WNŚP dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni; dr hab. Agnieszka Gil-Świderska – prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Matematyki; dr Artur Niewiadomski – Dyrektor Instytutu Informatyki.

Odwiedzający nas uczniowie wysłuchali, od godz. 9:00 w Auli 3 ciekawych wykładów z dziedziny informatyki; zaś równolegle w Auli 27 królowała biologia i chemia.

Na pamiątkę udziału w „wagarach” wszystkie uczestniczące szkoły otrzymały „Certyfikaty wagarowicza”. O godzinie 10:15 dr Marek Siłuszyk z Igorem Kucykiem (studentem Informatyki) przeprowadzili interdyscyplinarny Quiz w środowisku Kahoot, pt.: „21 ciekawostek na 21 marca”, zawierający pytania z dziedziny biologii, chemii, informatyki oraz matematyki. W Quize wzięło udział 152, pan Dziekan WNSP ufundował wartościowe nagrody, zwycięzcami zostali: I miejsce: Markosia; II miejsce: Km; III miejsce: Oliwia Doraguuu.

Po Quize uczniowie wzięli czynny udział w pokazach doświadczeń w pracowniach instytutów: Biologii, Chemii, Informatyki oraz Matematyki. Studenci naszego WNŚP oraz studenci z kursu NAWA, oprowadzali grupy uczniów po pracowniach/laboratoriach na naszym WNŚP.

Stoisko, kierowanie grupami odwiedzających gości to organizacyjne bardzo ważne zadanie wykonywała: Zuzanna Kosowska (studentka matematyki – Prezes koła GRAF).

Cieszymy się przede wszystkim z tego, że taka forma spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony odwiedzających nas uczniów i nauczycieli, ale również sprawiała ogromną przyjemność wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim studentom i pracownikom WNŚP za pomoc w przygotowaniu i w realizacji „Dnia Wagarowicza z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - edycja 2022”.
Dziękujemy wszystkim wymienionym w powyższej relacji z przebiegu spotkania, ale także wszystkim anonimowym osobom, które przyczyniły się do pomyślnej jego realizacji, a także mgr Beacie Kot, mgr Elżbiecie Pokrywczyńskiej oraz dr Piotrowi Świtalskiemu za pomoc organizacyjno-techniczną.

Foto: Piotr Uziak & Michał Boratyński

Komisja ds. Promocji na WNSP

dr Marek Siłuszyk – Instytut Matematyki
dr Mirosław Szaban – Instytut Informatyki
dr Arkadiusz Rudzki – Instytut Chemii
dr Paweł Czerniewicz – Instytut Biologii