WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Członkowie komisji turnieju MateMaxus

1 i 2 grudnia 2021 roku w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach odbył się IV Turniej Matematyczny „MateMaxus”. Imprezę swoim patronatem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Siedleckiego, Prezydent Miasta Siedlce, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz Komisja Europejska. Głównymi organizatorami i pomysłodawcami Turnieju są Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach.

Zadania na Turniej przygotowała komisja w składzie: dr Marek Siłuszyk (UPH), mgr Agnieszka Protasiuk (SP4), mgr Katarzyna Karpiarz (ZSP3), która również przeprowadziła turniej. Studenci z koła naukowego matematyków GRAF pomagali w realizacji turnieju. Rywalizacja uczniów odbyła się w systemie pucharowym. Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach. Misja rycerza MateMaxusa w tej edycji miała przygotować go do wyprawy dookoła świata.

Tegoroczna edycja odbyła się dla klas 4, 5, 6, 7, 8 szkół podstawowych 1 grudnia, zaś dla klas 1, 2 i 3 szkół średnich w dniu 2 grudnia. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 10, SP 11, SP 12, SP STO, SP Iganie, SP Strzała, SP Żelków oraz szkoły: I LO, II LO, IV LO, KLO i ZSP 3. W turnieju wzięło udział 225 uczniów. Poziom uczestników był bardzo wyrównany.

W związku z panującą trudną sytuacją pandemiczną, podczas turnieju były przestrzegane zasady: zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk oraz konieczność przebywania w maseczce.

Podsumowanie Turnieju, na którym zostaną przedstawione ostateczne wyniki, wręczone dyplomy, statuetki, oraz nagrody rzeczowe odbędzie się 10 grudnia o godzinie 11.00 w Auli 303 w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Zapraszamy wyłącznie wszystkich laureatów do wzięcia udziału w podsumowaniu Turnieju.