WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11.06.2021 r.

Na stronie UPH - Studia za granicą Erasmus+ znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Formularze dostępne są na stronie UPH Programu Erasmus+

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.