WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo przekazuję komunikat z WSzW Warszawa dotyczący szkolenia praktycznego w ramach Legii Akademickiej.
W związku z panującą sytuacją w kraju Dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem RP podjął następującą decyzje:

  • w tym roku odbędzie się TYLKO JEDEN TURNUS szkoleniowy w terminie: od 8-9.08 do 19.09 (wcielenie przewidziano na dwa dni)
  • moduł podstawowy – od 8-9 do 29 sierpnia (przysięga)
  • moduł podoficerski – od 30.08 do 19.09
  • moduł cyberbezpieczeństwa – od 20.09 do 26.09

Szkolenie odbędzie się w większości wypadku w JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH oraz w części w centrach szkolenia (ich lista zostanie podana w chwili nadesłania jej przez WSzW).

Kwalifikacja do modułu „cyber” będzie prowadzone przez NCBC w czerwcu, a szkolenie będzie w 6 Brygadzie Desantowo Szturmowej w Krakowie.

Komisje Lekarskie przyjmują osoby bez orzeczonej zdolności do badania - WKU na bieżąco kontaktuje się z osobami (głównie z paniami) i kieruje je na stosowne badania.

Wnioski na ćwiczenia wojskowe studenci mogą składać w każdym WKU, w WSzW lub na uczelni.

W tym roku ze względu iż powołanie odbędzie się w sierpniu, nie planujemy wzorem lat ubiegłych, organizować wręczania kart na uczelniach. Karty będą odbierane w WKU lub wysyłane listem poleconym do studentów.

W celu skrócenia czasu rozpatrzenia wniosku proponuję złożyć go do WKU lub WSzW Warszawa.

Jednocześnie informuję, że w czerwcu dla chętnych (jeżeli tylko będzie taka możliwość) przeprowadzimy szkolenie praktyczne w 32 batalionie WOT w Siedlcach. Proszę śledzić informacje na ten temat jak również informację dotyczącą otrzymania zaświadczeń ukończenia części teoretycznej.

Pełnomocnik ds. projektu
dr hab. Stanisław Topolewski
prof. uczelni