WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

MatemMaximus gremium
Już po raz trzeci odbył się Turniej Matematyczny MatemMaxus. Zawody odbywały się przez cały dzień w dn. 13.12.2019 w Sali 312 Instytutu Matematyki. W dniu 17 grudnia 2019 r.  w Auli 303 Instytutu Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach miało miejsce podsumowanie turnieju. Konkurs został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz Komisji Europejskiej. Zadania na Turniej przygotowała trzyosobowa komisja w składzie: dr Marek Siłuszyk (UPH), mgr Agnieszka Protasiuk (SP4), mgr Katarzyna Karpiarz (ZSP3). Uczniowie pracowali w 3-osobowych zespołach. Wspólnie rozwiązywali kolejne zadania, które pomogły rycerzowi Matemaxusowi III dotrzeć do zaginionej siostry Kleofasy. Tegoroczna edycja odbyła się w kategoriach klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 1 szkół średnich. W Turnieju wzięły udział szkoły: SP 1, SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9, SP 10, SP 11, SP 12, SP STO, SP Iganie, SP Wiśniew, SP Żelków oraz szkoły średnie: I LO, II LO, IV LO i ZSP 3. Łącznie w turnieju wzięło udział aż 183 uczniów. Zgromadzonych gości przywitała p. dyrektor dr Dorota Kozak-Superson. Statuetki, dyplomy, podziękowania, nagrody zostały wręczone przez Starszego Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty delegatura w Siedlcach - Agnieszkę Mężyńską, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach - Annę Pluta, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach - Krzysztofa Grzegorczuka. Dodatkowo uczestnicy spotkania wzięli udział w ciekawym wykładzie przeprowadzonym przez Karola Sieńkowskiego z Akademii Sorobanu.  Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Informacje dodatkowe (pełna lista zwycięzców) oraz zdjęcia pod adresami:
Fotogaleria (dysk google)  
Podlasie24  
TubaSiedlec
Plakat wydarzenia