WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie grupowe uczestników
W dniu 4.12.2019 r. uczniowie z klas IV – VIII ze szkoły podstawowej w Grygrowie przyjechali na zajęcia, które odbyły się na naszym Wydziale.  Spotkanie na Uniwersytecie było jednym z elementów realizowanym w ramach projektu „Naukowa przygoda II”. Projekt prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek. Koordynatorem projektu jest absolwentka naszego Wydziału na kierunku matematyka – Pani Julia Zawadzka. Zajęcia warsztatowe poprowadziły doświadczone w pracy z młodzieżą dr Renata Modzelewska-Łagodzin oraz dr Ewa Szczepanik. Uczniowie poznali tajemnicę systemu dwójkowego, kodowania liczb oraz wykonywania obliczeń w systemie binarnym.
Drugie warsztaty natomiast dotyczyły stereometrii. Miały one na celu uruchomienie wyobraźni przestrzennej, polegały na konstruowaniu brył z papieru, drutu i sznurka. Uczniom bardzo podobały się przygotowane dla nich zajęcia dopytywali, kiedy znowu mogą przyjechać…
Koordynatorem spotkania był dr Marek Siłuszyk.