WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Legia akademickaW roku akademickim 2019/2020 UPH w Siedlcach po raz trzeci przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada 30 godzin szkolenia teoretycznego, realizowanego w Uczelni oraz szkolenie poligonowe w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w okresie letnim. Jest to niepowtarzalna możliwość przejścia przeszkolenia wojskowego i uzyskania stopnia podoficerskiego WP.
Chętni studenci wszystkich wydziałów mogą pobrać wnioski o dołączenie do programu w sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie pok. 2.40 lub w Zakładzie Obronności Państwa pok. 2.37. w terminie do 25.11 bieżącego roku.