WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kodigo wręczanie nagród
3 kwietnia 2019r
 w Instytucie Informatyki, z inicjatywy Dyrektora prof. dr hab. inż. Andrzeja Barczaka, odbył się otwarty konkurs programistyczny "Kodigo 2019", pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesławy Barszczewskiej, prof UPH. 

W konkursie brało udział 15 uczestników,  10 studentów kierunku Informatyka oraz 5 uczniów szkół średnich.
Uczestnicy konkursu walczyli o atrakcyjne nagrody rzeczowe: czytnik Kindle Paperwhite 3 za zajęcie pierwszego miejsca został ufundowany za przez Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych. Nagrody książkowe „Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki” i „Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów” za zajęcie drugiego miejsca i  trzeciego miejsca oraz „Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty” jako wyróżnienie dla najlepszego ucznia zostały ufundowane przez Instytut Informatyki.

Konkurs przygotował komitet organizacyjny: dr Andrzej Salamończyk – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr inż. Mirosław Barański, mgr Jarosław Bartyna, dr Waldemar Bartyna, mgr inż. Monika Berendt-Marchel, mgr inż. Kamil Skarżyński, dr Marcin Stępniak oraz dr Ewa Szczepanik. Zadania (dostępne na stronie konkursu kodigo.ii.uph.edu.pl) zostały przygotowane i ocenione przez Jury pod przewodnictwem dr. Waldemara Bartyny.

Zwycięzcami konkursu Kodigo 2019 zostali:

1 miejsce - Karol Szumski  (student 3 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
2 miejsce – Hubert Zabłocki (student 2 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
3 miejsce – Sebastian Domijański  (student 1 roku studiów inżynierskich, kierunek Informatyka UPH)
Wyróżnienie – Michał Siedlanowski (II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach)

Gratulujemy laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu programistycznego Kodigo.

Autor A. Salamończyk.


Foto: Piotr Uziak