WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zapraszamy do udziału w 6 Europejskiej Konferencji EUROBORON6, która odbędzie się w terminie 8-13 września 2013 roku w Pałacu w Radziejowicach. Patronat nad konferencją objęli ektor Politechniki Warszawskiej i Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tematyka konferencji obejmuje wszystkie dziedziny chemii boru. Jednym z założeń konferencji jest umożliwienie uczestnictwa znacznej liczby młodych badaczy, czemu ma sprzyjać maksymalne obniżenie kosztów dla doktorantów. Szczegółowe informacje umieszczono na stronie konferencji: http://euroboron6.pl.