WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz drugi ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka, naszego tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu. Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich dwóch lat.
Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2013 roku. Regulamin nagrody jest dostępny na stronie internetowej Klubu Stypendystów (www.ksz-fnp.org). Na tej samej stronie dostępne są informacje o członkach Klubu, z którymi można się kontaktować w sprawie proponowanych kandydatów.