WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

6 października 2012 roku odbyło się w Brukseli kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (European University Association – EUA). W czasie tego spotkania zarząd EUA oraz przewodniczący narodowych konferencji rektorów, w tym naszej – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, postanowili wystąpić z apelem do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Szefów rządów państw UE o utrzymanie planowanego, zwiększonego, budżetu przyszłego programu ramowego Horyzont 2020 oraz skonsolidowanego nowego programu – Erasmus dla Wszystkich (http://www.eua.be).
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś apeluje o dołączenie do akcji zbierania podpisów pod petycją „A Petition for the attention of the EU Heads of State or Government: A top priority for Europe: secure the EU research and innovation budget!”. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwróciła się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także polskich europosłów o zdecydowane wsparcie stanowiska uniwersytetów europejskich.

Apel oraz lista sygnatariuszy w języku polskim
Apel oraz lista sygnatariuszy w języku angielskim