WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Nauk Ścisłych do udziału w XLII Międzynarodowym Seminarium Kół Studenckich ("Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”), które odbędzie się na terenie akademickiego miasteczka Kortowo w Olsztynie w dniach 21-22 maja 2013.
Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest wymiana osiągnięć studenckich kół naukowych działających na uczelniach wyższych w kraju i zagranicą.

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach:
 • kształtowania i ochrony środowiska
 • nauk biologicznych
 • nauk ekonomicznych
 • nauk geodezyjnych
 • nauk humanistycznych
 • nauk matematycznych i informatycznych
 • nauk medycznych
 • nauk o żywności
 • nauk pedagogicznych
 • nauk politycznych
 • nauk prawnych
 • nauk społecznych
 • nauk technicznych
 • nauk weterynaryjnych
 • nauk zootechnicznych i produkcji zwierzęcej
 • produkcji roślinnej
 • sztuki

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z abstraktem w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia i prace nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od 1 marca 2013 r. na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/mskn

 

Przewidywany ogólny program seminarium:
21 maja 2013 roku (wtorek) – otwarcie seminarium, obrady w sekcjach, obiad, wieczorem ognisko integracyjne.
22 maja 2013 roku (środa) – wizyta w parku linowym ,,Hardcore" lub wycieczka do skansenu w Olsztynku.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.