WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Święto Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach został zwieńczone bardzo ważnym, dla społeczności Wydziału Nauk Ścisłych, wydarzeniem. W środę, 16 maja br. o godzinie 14:00 odbyło się uroczyste nadanie sali 303, imienia Pana Prof. dr. hab. Lesława Szczerby. Gościem honorowym była małżonka Pana Profesora – Pani Bożenna Szczerba. Ponadto w uroczystości udział wzięły obecne i przyszłe Władze Uczelni między innymi: JM Rektor - prof. dr hab. Antoni Jówko, prof. nzw dr hab. Tamara Zacharuk, prof. nzw dr hab. Barbara Gąsiorowska, prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, prof. nzw dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, dr Ireneusz Chrząścik a także inne znamienite osobistości.

Padło wiele ciepłych słów pod adresem Pana Profesora Szczerby, niesamowitego wizjonera, prekursora kształcenia osób niepełnosprawnych, znakomitego matematyka, wieloletniego rektora i dziekana. Były to słowa, które nie tylko podkreślały Jego liczne zasługi dla Siedleckiej Uczelni, naszego Wydziału, a zwłaszcza dla Instytutu Matematyki i Fizyki, ale przede wszystkim pokazywały, jak wspaniałym Człowiekiem był Pan Profesor.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały wspólnie Pani Bożenna Szczerba oraz Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych - prof. dr hab. Iwona Szamrej-Foryś.