WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Drodzy Studenci!

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza wybory uzupełniające na kierunkach:

  • Analityka z Diagnostyką Molekularną
  • Biologia/Biologia Sądowa
  • Inżynieria Procesów Technologicznych

Wybory odbędą się 19 października o godzinie 11:00 w Auli 3 w budynku WNSP przy ulicy 3 Maja.

Swoją kandydaturę można zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy – wybory uzupełniające do WRSS WNSP.

Uwaga. Zgłoszenia należy dokonać poprzez adres mailowy z domeną UPH (@stud.uph.edu.pl).

Osoba czytająca książkę w alfabecie Braila a obok klawiatura komputerowa. W rogu logo EuroMath

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy UPH oraz Instytutem Badawczym Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej wznawiamy działanie innowacyjnej platformy do nauczania matematyki uczniów niewidomych i słabowidzących. System EuroMath powstał w ramach europejskiego projektu koordynowanego przez NASK-PIB, przy współpracy z Dublin City University (Irlandia) i Koninklijke (Royal) VISIO (Holandia). Autorami wielu modułów systemu są pracownicy Instytutu Informatyki UPH: dr Dariusz Mikułowski, dr Andrzej Salamończyk, dr Grzegorz Terlikowski i dr Marek Pilski.

dr hab. Agnieszka Gil-Świderska na auli otwiera workshop

W dniu 10 czerwca w Instytucie Matematyki odbył się WorkShop: Analiza danych okiem praktyka, Data Mining. W wydarzeniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, prof. UPH, Dyrektor Instytutu Informatyki - dr Artur Niewiadomski, Dyrektor Instytutu Matematyki - dr hab. Agnieszka Gil-Świderska, prof. UPH, oraz zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki - dr Dorota Kozak-Superson, przybyło też wielu nauczycieli akademickich z WNSP. Zainteresowanymi odbiorcami poza studentami Matematyki i Informatyki naszego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych byli uczniowie z trzech siedleckich liceów tj.

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

Dzieci na sali konferencyjnej z balonami w dłoniach

Twierdzenie: Matematyka, jest bardzo ciekawa.

Dowód tej Tezy praktycznie pokazały dzieci z przedszkoli podczas Siedleckiego Konkursu Matematycznego „Żyrafka”, który odbył się 20 maja 2022 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Zmagania najmłodszych matematyków patronatem honorowym objęli: Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Mirosław Minkina, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Organizatorami już piątej edycja tego unikatowego konkursu na skalę kraju są: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Matematyki UPH w Siedlcach.

Baner zaproszenie na spotkanie z Mają Popielarską

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Mają Popielarską. Spotkanie to odbędzie się 19 maja 2022r. o godzinie 10:00 w Auli im. Skolasińskiego w Instytucie Nauk Biologicznych, ul. Prusa 14.