FACULTY OF EXACT AND NATURAL SCIENCES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Już po raz drugi uroczystość podsumowania kolejnej edycji konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dla uczniów gimnazjów: konkursu chemicznego „Z chemią w przyszłość” oraz konkursu fizycznego „Od energii do materii” odbyła się w Instytucie Chemii.

podsumowanie konkursów

Dnia 16 maja 2017r. w Instytucie Chemii przebywał z roboczą i koleżeńską wizytą dr inż. Osazuwa Osawaru. Nasz gość wygłosił interesujący wykład, pt. Otrzymywanie paliw ciekłych i związków organicznych w wyniku katalitycznego przerobu materiałów odpadowych, podczas którego przybliżył licznym zebranym zasadnicze kierunki badawcze, które realizuje jego macierzysta jednostka, czyli Zakład Proekologicznej Modernizacji Techologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Osazuwa Osuwaru
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przedstawia harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. Szczegółowy plan naboru w pliku tutaj (wersja PDF).