WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 16-20 czerwca 2013 zorganizowaliśmy kolekjną już VIII Ogólnopolską Konferencję "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej" w Chlewiskach koło Siedlec.

Modele

Pojęcia modelu i modelowania stały się ostatnimi czasy bardzo modne i to nie tylko wśród matematyków. Nauki ścisłe dążą do zapisania swych teorii w języku równań i wzorów, co pozwala im na opisywanie rzeczywistości. Łączące się z tym podejściem idee są obecne w samej matematyce od dawna, właściwie od zawsze. Wystarczy wspomnieć, że wiążą się one z uważanym za początek matematyki jako osobnej nauki przewrotem doryckim. Uznano wtedy, że każda teoria opisuje tylko fragment rzeczywistości, a więc de facto stanowi pewien jej model. W czasach nam bliższych odkrycie niestandardowych modeli geometrii i teorii mnogości przyczyniło się do rewolucyjnych zmian całej matematyki.
Tak, Tak … w Szkole Podstawowej faktycznie nie ma nauczania Fizyki, ale aktywna Pani nauczycielka mgr Agnieszka Grochowska - nasza absolwentka z kierunku Matematyka, potrafiła po raz kolejny zachęcić uczniów do zajęć edukacyjnych z Fizyki. Wiedząc jak ważna jest edukacja, od „maleńkości” Katedra Fizyki nie szczędzi wysiłków i czasu i po porostu … działa w ramach: Oferty Edukacyjnej WNŚ dla Szkół (oferta dostępna na naszej stronie www)
Już za Nami I Festiwal Nauki i Sztuki w Łukowie - Woda źródłem życia.

Wzorem innych miast organizujących Festiwale Nauki i Sztuki do tej elitarnej grupy dołączył Łuków. W dniu 8 czerwca 2013 w dwóch głównych placówkach oświatowych w II Gimnazjum oraz I LO można było wysłuchać referatów m.in. dr Ryszarda Kowalskiego, czy dr Marka Siłuszyka z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wykładowcy w ciekawy sposób opowiadali o wodzie. Przedstawiciel naszego Wydziału jak zawsze aktywny pan dr Marek Siłuszyk jako fizyk poruszał aspekty dotyczące Hydrodynamiki i jej zastosowań w życiu codziennym. Program festiwalu był bogaty, różnorodny co do zajęć i formy prowadzenia. Cieszymy się że sąsiednie miasto włączyło się pięknie do tego nurtu propagowania nauki, sztuki czy kultury. Niżej relacja fotograficzna z imprezy oraz linki

box facebook

Kontakt

Dłonie uzytkownika na działającym tablecie

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce
 
 

Władze Wydziału

Administracja Wydziału

Na Wydziale Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych funkcjonują cztery Instytuty:

  1. Instytut Informatyki
  2. Instytut Matematyki
  3. Instytut Nauk Chemicznych
  4. Instytut Nauk Biologicznych

Informacja o WNSP w języku łatwym do czytania (ETR)

Logo ETR. Głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Studiuj z nami!

Kobieta z uśmiechem podała dłoń innej osobie

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych?

  • Oferujemy szeroki wachlarz kierunków i specjalności dostosowany do potrzeb rynku pracy.
  • Posiadany wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadamy wyspecjalizowaną baza dydaktyczną: laboratoria, pracownie, sale wykładowe.
  • Oferujemy wyjazdy na studia i praktyki za granicą (ERASMUS+).
  • Oferujemy rozwój zainteresowań w kołach naukowych.
  • U nas uzyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, a także dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.